Cannabisfrø skunkfrø lovlige i Danmark

Er cannabisfrø lovlige i Danmark?

Posted on 4. juli 2019

Ja!

Uddybning følger:

Dansk Lovgivning

I dansk lovgivning er cannabisplanten opført på Liste A i ”Bekendtgørelse om euforiserende stoffer” (bilag 1), hvilket betyder at cannabis er et kontrolleret stof, som er ulovlig at besidde uden tilladelse fra staten. Cannabis defineres således:

”Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand).” 1

Cannabisfrø og hampetaver (taver=fiber) er altså undtaget og fuldt ud lovlige at købe/sælge/besidde.

Grænsen for hvornår det bliver ulovligt er, som det fremgår, ved de overjordiske dele, hvilket vil sige, at det først er ved spiring af frøet, at det bliver et Liste A stof.

Med udgangspunkt i ”Lov om euforiserende stoffer” §3, stk. 3 er det ydermere ikke lovligt at sælge cannabisfrø til personer, der har til hensigt at spire dem. Dette bliver anset som forsætligt medvirken til lovovertrædelse 2.

International Lovgivning

Danmark er som medlem af EU og FN underlagt, at følge vedtagne regler og henvisninger. Disse har selvsagt også indvirkning på dansk lovgivning, men hvad står der rent faktisk?

FN

Den styrende konvention i FN vedr. cannabis findes i traktaten ”Single Convention on Narcotic Drugs, 1961” (revideret 1972).

Cannabisfrø regler lovgivning

Her står der i Artikel 28, stk. 2 om ”Control of Cannabis”:

”This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes” 3

Dette betyder at cannabisfrø og fiber ikke er omfattet af vedtægterne i konventionen, hvilket er præcis samme undtagelse, som vi så i den danske ”Bekendtgørelse om euforisende stoffer”.

I Artikel 28, stk. 3 står der ydermere:

“The Parties shall adopt such measures as may be necessary to prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant.”

FN-medlemsstaterne, Danmark her iblandt, forpligter sig altså til at udforme love og foranstaltninger, der forhindrer ulovlig brug samt spredning af cannabis. Det er bl.a. denne artikel som anti-cannabispolitikerne henviser til, når de siger, at Danmark vil overholde de internationale konventioner om cannabis.

Den Europæiske Union

Som EU-land er Danmark også forpligtet til at overholde en række bestemmelser. Området bliver varetaget af agenturet EMCDDA, som har ansvaret for overvågning af narkotiske stoffer mv. i EU.

Cannabis lovgivning regler Europa

Bestemmelserne siger:

“The international treaties require that the entire plant is controlled under national drug laws, although in European countries there may be exceptions for plants which have a THC content not exceeding 0.2 %, if grown for fibre. National control is not obligatory for cannabis seeds” 4

EU kræver at medlemsstaterne overholder FN-konventionen vedr. begrænsning af cannabis, men tillader dog medlemmerne individuelt kan lave retslige undtagelser for cannabis med THC-indhold på under 0,2%, hvis de dyrkes for fiber.

Ydermere fastslår EU, at:

“National control is not obligatory for cannabis seeds” 4

.. altså at medlemsstaterne er fritaget for forpligtelsen til national kontrol af cannabisfrø. Den danske juridiske definition på cannabisfrø, så vi, omfatter ikke frøene, så det betyder at vi i Danmark har EU-retten på vores side ift. vores eksisterende lovgivning på området.

Konklusion:

Cannabisfrø er 100% lovlige.

Dansk og international lovgivning fritager meget specifikt cannabisfrø som en del af den kontrollerede cannabisplante. Det er derved lovlige både at købe, sælge og besidde dem.

Det er dog stadig ikke lovligt at spire cannabisfrø, eller som forhandler, at sælge til folk, der har dette som formål uden tilladelse fra staten. Derfor har vi også denne disclaimer nederst på siden.

 


Fodnoter (links):

1. Retsinformation.dk: “Lister over euforiserende midler omfattet af bekendtgørelsen (bilag 1)
2. Foxylex.dk: “Lov om euforiserende stoffer”
3. UNODC.org – United Nations Office on Drugs and Crime: “Single Convention on Narcotic Drugs, 1961” (PDF-fil)
4. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA): “Cannabis legislation in Europe – An overview” (PDF-fil)

 

0
    Din kurv
    Din kurv er tomTilbage til shoppen